I Like This Kyrgyz Song

Автор слов: Чынгыз Алиев Аранжировка: Teddme Ырдын созу: Байкалбастан, байланыпмын Айланыпмыпмын сага кайра Жакындасан, айла таппай Жашынамын, жаным кайда Бридж: Ар бир куну мен Кагаз бетине, соз ордуна мен Кармап калемим Арзуу сезимим арнап келемин Сага гана, сага гана

Word author: Chingiz Aliyev
Arrangement: Teddme

Lyrics:

Unnoticed, tied, I'm around, I'm close to you again, I'm hiding, where is my soul Bridge: Every day I'm on paper, instead of words, I'm holding my pen

Припев: Аруу аруужан жалжалым менин Жалтанып жалындуу карегинден Эй-эй-эй, деги-деги, эй-эй-эй Тандасы атын тамгалап кайталап Жандасам тилим кайдан шай табат Эй-эй-эй, деги-деги, эй-эй-эй Продюсер и автор идеи: Тагай Тазабеков Режиссер и автор идеи: Назгуль Бербаева Оператор: Чынгыз Сулумбеков Видеомонтаж: Азамат Кадыров Администратор: Жамиля Таалайбек кызы Стилист: Чынара Султаналиева Make up and hair: Салон красоты «Звезда» Менеджер: Сабина Сабирова

Chorus:

My beautiful sister-in-law
Glancing fiery pupils
Hey-hey-hey, hey, hey, hey
Repeat the selection of the name
Where is my tongue when I live?
Hey-hey-hey, hey, hey, hey


Producer and author of the idea: Tagai Tazabekov
Director and author of the idea: Nazgul Berbaeva
Cameraman: Chyngyz Sulumbekov
Video editing: Azamat Kadyrov
Administrator: Jamilya Taalaibek kyzy
Stylist: Chinara Sultanalieva
Make up and hair: Beauty salon "Zvezda"
Manager: Sabina Sabirova


Dewdrop Books – Fiction and non-fiction with a focus on the colourful and exotic Asian realm. Check out our titles.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *